Träfflista:

Varumärke - SAILA

Registreringsnummer
0347249
ID
275017
Lydelse SAILA
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2001-07-06
Ansökningsdatum 1998-12-10
Ansökningsnummer 199809291

ÄGARE

LEAF Italia S.r.L. Via Milano 16, IT-CREMONA IT
Ombud: Zacco Sweden AB Box 5581, 114 85 STOCKHOLM SE

KLASSER

30 Konfekt och pastiller.

FÖRNYADE

regnr: 347249   idnr: 2662695   2021-07-06

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
275017 199809291 SAILA 239 Bekräftelse förenklad förnyelse sänt. 2011-06-17