Träfflista:

Varumärke - SYDKRAFT

Registreringsnummer
0346542
ID
274783
Lydelse SYDKRAFT
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2001-06-01
Ansökningsdatum 1998-12-01
Ansökningsnummer 199809057

ÄGARE

E.ON Sverige Aktiebolag , E.ON SVERIGE AB , 205 09 Malmö SE
Ombud: Awapatent Aktiebolag Box 5117, 200 71 Malmö SE

KLASSER

9 Elektriska apparater och instrument för mätning, signalering, kontroll och övervakning av energidistribution, -produktion och energianläggningar; datorer och kringutrustning till datorer.

11 Värmeelement; pannor (ej maskindelar); mikrokraftvärmeverk.

12 Fordon drivna av el eller gas.

16 Tryckta informationsskrifter angående energifrågor; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater).

35 Marknadsföring inom energiområdet.

36 Finansiell rådgivning och betalningsservice inom energiområdet.

37 Installation, reparation och underhåll av energianläggningar.

38 Telekommunikation och datorstödd överföring av meddelanden och bilder.

39 Energidistribution; information om distribution av energi.

40 Energiproduktion; information om produktion av energi.

41 Utbildning och information om utbildning inom energiområdet.

42 Energirådgivning; expertrådgivning i samband med energidistribution, - produktion och installation av energianläggningar och datorer; ingenjörstjänster inom energiområdet; utformning och uppdatering av datorprogram inom energiområdet; konsultationer angående säkerhetsfrågor inom energiområdet.

FÖRNYADE

regnr: 346542   idnr: 2649043   2021-06-01

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
274783 199809057 SYDKRAFT 239 Bekräftelse förenklad förnyelse sänt. 2011-04-29 260725