Träfflista:

Varumärke - SYDSTEN

Registreringsnummer
0344107
ID
274742
Lydelse SYDSTEN
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2001-01-26
Ansökningsdatum 1998-12-01
Ansökningsnummer 199809016

ÄGARE

Aktiebolaget Sydsten , AB SYDSTEN Stenyxegatan 7, 213 76 MALMÖ SE
Ombud: Hans Orre Orrebo, 241 91 Eslöv SE

KLASSER

19 Sand (ej gjutsand), grus, sten och berg; makadam; fabriksblandad betong (ej eldfast cement).

39 Vägtransporter av gods bl.a. sand, grus, sten, makadam, berg och fabriksblandad betong.

FÖRNYADE

regnr: 344107   idnr: 2649049   2021-01-26

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
274742 199809016 SYDSTEN 239 Bekräftelse förenklad förnyelse sänt. 2011-06-03 261112, 270521