Träfflista:

Varumärke - StafettVasan

Registreringsnummer
0503126
ID
2736788
Lydelse StafettVasan
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2012-01-20
Ansökningsdatum 2011-10-17
Ansökningsnummer 201107864

ÄGARE

Vasaloppets Marknads Aktiebolag , VASALOPPETS MARKNADS AB Vasaloppets Hus, 792 32 MORA SE

KLASSER

14 Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; ädla metaller och deras legeringar, ej ingående i andra klasser; varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser.

16 Pappersark (kontorsmateriel); omslagsmappar för papper; omslag (pappersvaror); skrivpapper; papper.

20 Möbler; sittmöbler; ställ (möbler).

21 Hushållsredskap; redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd.

25 Kläder; skyddskläder (andra än för skydd mot olyckor eller skador); skidkläder (andra än för skydd mot skador); förkläden (kläder); pannband (kläder); kläder för gymnastik.

28 Leksaker; spelkort; bärbara dataspel; spelmarker; sällskapsspel; spel.

32 Preparat för framställning av mineralvatten; mineralvatten; icke-alkoholhaltiga fruktdrycker; vatten (dryck); mineralvatten (dryck); läskedrycker; energidryck (sportdryck); mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; icke alkoholhaltiga drycker.

41 Undervisning i datorprogrammering; undervisning; klubbverksamhet (underhållning, nöje, undervisning, utbildning); undervisning/utbildning.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2736788 201107864 StafettVasan Registreringen publicerad 2012-01-20