Träfflista:

Varumärke - SPIES

Registreringsnummer
0340357
ID
273180
Lydelse SPIES
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2000-09-15
Ansökningsdatum 1998-10-06
Ansökningsnummer 199807451

ÄGARE

SPIES A/S Nansensgade 19, 3, DK-1366 Köpenhamn K DK
Ombud: Zacco Sweden AB Box 5581, 114 85 STOCKHOLM SE

KLASSER

16 Trycksaker, kataloger, instruktion- och undervisningsmaterial (ej apparater).

39 Arrangerande av resor; resebyråverksamhet.

41 Utbildnings- och undervisningsverksamhet, kursverksamhet.

FÖRNYADE

regnr: 340357   idnr: 2492719   2020-09-15

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
273180 199807451 SPIES 239 Bekräftelse förenklad förnyelse sänt. 2010-09-17