Träfflista:

Varumärke - Swedish Sport for Life

Registreringsnummer
0503852
ID
2730843
Lydelse Swedish Sport for Life
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2012-03-02
Ansökningsdatum 2011-10-03
Ansökningsnummer 201107439

ÄGARE

Joakim Wretbring Drejargatan 7, 752 38 Uppsala SE

KLASSER

41 Arrangerande och hållande av konferenser; arrangerande och hållande av kongresser; utbildningsinformation; examinatortjänster; praktisk utbildning (instruktion); information avseende rekreation; idrottslägertjänster; arrangerande och hållande av studiecirklar; friskvårdstjänster (instruktion/information); instruktionskurser relaterad till hälsa; personliga introduktionstjänster via datorer (utbildning); personlig utvecklingsträning; produktion av kursmaterial; produktion av kursmaterial distribuerade vid seminarier; träningstjänster relaterad till arbetsträning; utbildningstjänster relaterad till terapeutisk behandling; utbildning i mental träning; träning i mental träning; arrangerande av kurser i mental träning; utbildning relaterad till hälsa; utbildningsservice relaterad till utveckling av barns intellektuella förmåga; utbildningsservice relaterad till utveckling av barns mentala förmåga; utbildningsakademier; gymnastik (med lek och idrott); instruktionstjänster; undervisning; gymnastikinstruktion; undervisning/utbildning.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2730843 201107439 Swedish Sport for Life Registreringen publicerad 2012-03-02