Träfflista:

Varumärke - SVAGASTE LÄNKEN

Registreringsnummer
0502158
ID
2715408
Lydelse SVAGASTE LÄNKEN
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2011-12-02
Ansökningsdatum 2011-08-25
Ansökningsnummer 201106477

ÄGARE

TV4 Aktiebolag , TV4 AB , 115 79 STOCKHOLM SE
Ombud: Groth & Co Kommanditbolag Box 6107, 102 32 Stockholm SE

KLASSER

9 CD-skivor, datorprogram, nedladdningsbara elektroniska publikationer; videoband; DVD-skivor; TV-spel, datorspel.

16 Trycksaker inklusive böcker, tidningar och tidskrifter; fotografier; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), papper, kartong och produkter därav ej ingående i andra klasser; vykort.

28 Spel och leksaker; spelkort.

41 Underhållning, produktion av radio- och televisionsprogram; upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); produktion av shower, nöje; information om kulturaktiviteter i elektroniska media; filmproduktion, speltjänster on-line från datornätverk; information om nöjen och underhållning; anordnande av idrottstävlingar; utgivning av tidningar; publicering av bloggar on-line; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); sport- och idrottsaktiviteter samtliga av förevarande tjänster även för användning on-line via Internet.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2715408 201106477 SVAGASTE LÄNKEN Registreringen publicerad 2011-12-02