Träfflista:

Varumärke - Skog-CAN

Registreringsnummer
0338255
ID
270766
Lydelse Skog-CAN
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2000-06-09
Ansökningsdatum 1998-06-25
Ansökningsnummer 199805028

ÄGARE

Yara International ASA Bygdøy allé 2, Postboks 2464 Solli, NO-0202 OSLO NO
Ombud: Zacco Sweden AB Box 5581, 114 85 STOCKHOLM SE

KLASSER

1 Kemikalier för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk, dock ej bekämpningsmedel, gödsel.

FÖRNYADE

regnr: 338255   idnr: 2523924   2020-06-09

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
270766 199805028 Skog-CAN 238 Bekräftelse endast förnyelse sänt. 2010-09-03