Träfflista:

Varumärke - Servicestation

Registreringsnummer
0502204
ID
2692351
Lydelse Servicestation
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2011-12-09
Ansökningsdatum 2011-06-28
Ansökningsnummer 201105342

ÄGARE

West International Aktiebolag (publ) , Westpay AB Kanalvägen 14, 2tr, 194 61 UPPLANDS VÄSBY SE

KLASSER

9 Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för besiktning och lantmäteri; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur.

42 Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvara och mjukvara.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2692351 201105342 Servicestation Registreringen publicerad 2011-12-09