Träfflista:

Varumärke - SWEROAD

Registreringsnummer
0335422
ID
268930
Lydelse SWEROAD
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning Märket utföres i färgerna gult och blått.
Registreringsdatum 2000-03-10
Ansökningsdatum 1998-04-20
Ansökningsnummer 199803181

ÄGARE

Swedish National Road Consulting Aktiebolag , SWEDISH NATIONAL ROAD CONSULTING AB Box 4021, 171 04 SOLNA SE

KLASSER

9 Verktyg och mätinstrument och mätfordon som används för planering, projektering, byggande, drift och underhåll av vägar och gator.

35 Företagsledning, företagsadministration av vägverk och gatukontor.

42 Konsulterande verksamhet inom vägplanering, vägprojektering, vägbyggnadsteknik och vägunderhåll inklusive maskinutveckling inom dessa områden, utförande på entreprenad av projektering av vägar.

FÖRNYADE

regnr: 335422   idnr: 2501799   2020-03-10

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
268930 199803181 SWEROAD Förnyelse Registrera 2010-06-08 071110