Träfflista:

Varumärke - Se möjligheterna

Registreringsnummer
0501203
ID
2684459
Lydelse Se möjligheterna
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2011-10-21
Ansökningsdatum 2011-06-09
Ansökningsnummer 201104843

ÄGARE

Ung Företagsamhet i Sverige , UNG FÖRETAGSAMHET I SVERIGE Box 5501, 114 85 Stockholm SE

KLASSER

16 Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer.

41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2684459 201104843 Se möjligheterna Registreringen publicerad 2011-10-21