Träfflista:

Varumärke - SJUAN

Registreringsnummer
0500935
ID
2668653
Lydelse SJUAN
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2011-10-07
Ansökningsdatum 2011-05-04
Ansökningsnummer 201103915

ÄGARE

TV4 Aktiebolag , TV4 AB , 115 79 STOCKHOLM SE
Ombud: Groth & Co Kommanditbolag Box 6107, 102 32 Stockholm SE

KLASSER

9 Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud, bilder och signaler; grammofonskivor, CD-skivor, kassettband, exponerad film, tecknad film, videogram; datorprogram; elektroniska publikationer; videoband, DVD-skivor, DVD-spelare, CD-romskivor; spelmaskiner anpassade för användning enbart med TV-mottagare; TV-spel, datorspel (program).

16 Trycksaker, inklusive böcker, tidningar och tidskrifter; fotografier; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser, väggkalendrar.

28 Spel, leksaker, spelkort; handhållna datorspel.

35 Affärs- och företagsinformation; reklambyråverksamhet; radio- och TV-reklamverksamhet; marknadsföringstjänster via elektroniska media; uthyrning av annonsutrymmen; publicering av reklamtexter; PR-tjänster; marknads- och opinionsundersökningar; modellverksamhet vid annonsering och marknadsföring.

38 Datorstödd och digital överföring av meddelanden och bilder; kommunikation via telefon och elektronisk post; information avseende telekommunikation; kabeltelevisionssändningar, televisionssändningar; digitala överförings- och sändningstjänster via internet och genom SMS, upplåtande av åtkomst till datanätverk/internet.

41 Underhållning, ej innefattande idrottsaktiviteter; bokförlagsverksamhet; musikförlagsverksamhet; textpublicering (ej reklamtexter); information om underhållning, rekreation och nöjen, ej innefattande idrottsaktiviteter; visning av biograffilmer; uthyrning av scendekorationer och teaterkulisser; framförande av liveföreställningar; produktion av shower och drama; produktion av radio- och televisionsprogram; upplåtande av elektroniska publikationer online (ej nedladdningsbara); inspelningsstudiotjänster; uthyrning av ljud- och bildupptagningar; filmproduktion; videofilmning; fotografering, nyhetsreportertjänster; översättningsverksamhet och teckenspråkstolkning.

42 Utveckling av datorhård- och datormjukvaror; väderleksprognoser.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2668653 201103915 SJUAN Komplettering inkommen 2012-10-16