Träfflista:

Varumärke - Skadespecialist Kaross, lack och skadereparation

Registreringsnummer
0500693
ID
2642641
Lydelse Skadespecialist Kaross, lack och skadereparation
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning Märket utförs i rostbrunt och svart.
Registreringsdatum 2011-09-23
Ansökningsdatum 2011-03-16
Ansökningsnummer 201102289

ÄGARE

Volkswagen AG , 38436 Wolfsburg DE
Ombud: Ulf Mårtensson Advokat AB Box 1075, 181 22 Lidingö SE

KLASSER

9 Varningstrianglar för fordon; simulatorer för styrning och kontroll av fordon och farkoster; termostater för fordon och farkoster; spänningsregulatorer för fordon och farkoster; navigeringsapparatur för fordon (datorstyrda); automatiska styrapparater för fordon och farkoster; radioapparater för fordon och farkoster; säkerhetsselar (ej för fordonssäten och sportutrustningar); elektriska styranordningar för fordon; elektroniska styranordningar för fordon; elektriska batterier för fordon och farkoster; elektriska ackumulatorer för fordon och farkoster; hastighetskontrollapparater för fordon och farkoster; färdskrivare för fordon och farkoster; vägmätare för fordon; automatiska indikatorer för lågt tryck i fordonsdäck.

11 Lyktor för fordon och farkoster; glödlampor för körriktningsvisare på fordon och farkoster; luftkonditioneringsapparater för fordon och farkoster; uppvärmningsanordningar för fordon och farkoster; avfrostare för fordon och farkoster; fordons- och farkostsreflektorer; belysningsapparater för fordon och farkoster; ventilationsinstallationer för fordon och farkoster (luftkonditionering); bländskyddsanordningar för fordon och farkoster (lamparmaturer); uppvärmningsanordningar för avfrostning av fordons- och farkostsrutor; strålkastare för fordon och farkoster; klimatanläggningar för fordon.

12 Kopplingsanordningar för fordon; luftpumpar (fordonstillbehör); fjädrande stötdämpare för fordon och farkoster; stötdämparfjädrar för fordon och farkoster; slirningsförhindrande anordningar för fordonsdäck; nackstöd för säten i fordon och farkoster; bevattningsfordon; dragkrokar för fordon och farkoster; backningssignaler för fordon och farkoster; bagagehållare för fordon och farkoster; däck för fordonshjul; ventiler för fordons- och farkostsdäck; torsionsstavar för fordon och farkoster; transmissioner för fordon; drivanordningar för fordon; militärfordon och -farkoster för transport; jetmotorer för fordon; frihjul för fordon; fordonshjulsringar; dörrar för fordon och farkoster; ekrar för fordonshjul; bärfjädrar för fordon; fälgar för fordonshjul; fordons- och farkostssäten; underreden för fordon och farkoster; slädar (fordon); turbiner för fordon; fordon och farkoster för transport till lands, i luften, på vatten eller på räls; stoppad klädsel för fordon och farkoster; fönster för fordon och farkoster; stöldskyddsanordningar för fordon och farkoster; bländskyddsanordningar för fordon och farkoster; stöldskyddslarm för fordon och farkoster; signalhorn för fordon och farkoster; betongblandarfordon; bromsbelägg för fordon och farkoster; bromsblock för fordon och farkoster; växellådor för fordon; karosserier för fordon och farkoster; fordonsöverdrag (formsydda); drivkedjor för fordon; transmissionskedjor för fordon; momentomvandlare för fordon; blinkers för fordon och farkoster; körriktningsvisare för fordon och farkoster; rattar för fordon och farkoster; reduktionsväxlar för fordon; bromsklossar för fordon och farkoster; lock till bensintankar för fordon och farkoster; fordonshjul; motorhuvar för fordon och farkoster; suffletter för fordon och farkoster; vevhus för fordon ej motordelar; säkerhetsbälten för fordon och farkoster; nav för fordonshjul; fordons- och farkostschassier; traktorband för fordon; larvfötter för fordon; fordonsstötfångare; hydraulkretsar för fordon och farkoster; sovkojer för fordon; trehjuliga fordon; kuggdrev för fordon; elektriska motorer för fordon; elektriska fordon och farkoster; kopplingar för fordon; säkerhetsstolar för barn för fordon; balanseringsvikter för fordonshjul; axlar för fordon och farkoster; bagagenät för fordon och farkoster; bromsar för fordon och farkoster; hjulkransar för fordon och farkoster; kylfordon; motorer för fordon; sätesöverdrag för fordon och farkoster; drivmotorer för fordon; fordon; motorfordon; vevstakar för fordon (ej motordelar); bakgavelhissar (delar av fordon); säkerhetsselar för säten i fordon och farkoster; transmissionsaxlar för fordon; svängbara hjul för vagnar (fordon); radiostyrda fordon (andra än leksaker); airbags [säkerhetstillbehör för motorfordon]; alarmanordningar för fordon; lastboxar för fordon; fotsteg för fordon; skotrar (fordon); överdragskydd för fordonsrattar.

37 Underhåll och reparation av motorfordon; motorfordonstvätt; fordons- och farkostsrundsmörjning; smörjning av fordon och farkoster; fordons- och farkoststvätt; fordons- och farkostspolering; rostskyddsbehandling av fordon och farkoster; inspektion av fordon före reparation; installation av fordonsaccessoarer; bensinstationer för fordon och farkoster; underhåll av fordon och farkoster; fordons- och farkostsrengöring; fordons- och farkostsreparation.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2642641 201102289 Skadespecialist Kaross, lack och skadereparation Registreringen publicerad 2011-09-23 260301