Träfflista:

Varumärke - SPECMA

Registreringsnummer
0500035
ID
2642188
Lydelse SPECMA
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2011-07-22
Ansökningsdatum 2011-03-11
Ansökningsnummer 201102271

ÄGARE

Specma AB , Specma AB Box 164, 401 23 Göteborg SE
Ombud: Awapatent Aktiebolag Box 11394, 404 28 Göteborg SE

KLASSER

6 Oädla metaller och deras legeringar; små smidesvaror av järn och metall; slangkopplingar av metall; kopplingar av metall till hydraulslangar.

7 Hydraulslangar för maskiner och maskinverktyg samt delar och komponenter för dessa varor, inkluderande kopplingar till hydraulslangar samt ventiler (maskindelar); inget av föregående omfattande pumpar, pumpstyrningar, tryckhöjningsapparater och filter för simbassänger och badkar.

17 Gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer, samt artiklar gjorda av dessa material, ej ingående i andra klasser; tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial; flexibla ledningar och rör, ej av metall; slangar, slangkopplingar (icke metalliska)

37 Reparation/underhåll; installationstjänster; reparation och underhåll av hydraulslangar, hydraulkopplingar och ventiler.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2642188 201102271 SPECMA Invändning avskriven, laga kraft 0001 2012-04-15