Träfflista:

Varumärke - Scandinavian Cougar

Registreringsnummer
0417854
ID
2633784
Lydelse Scandinavian Cougar
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2011-04-15
Ansökningsdatum 2011-02-28
Ansökningsnummer 201101735

ÄGARE

Åse Granberg Granrotsvägen 2, 755 91 Uppsala SE

KLASSER

16 Böcker.

35 Annons- och reklamverksamhet; återförsäljartjänster avseende böcker, tidskrifter, skriv- och kontorsmaterial, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), varor av papper och kartonger, fotografier, vykort, gratulationskort, affischer, kartor, plastmappar samt plastmaterial för emballering; komponerande av reklamtexter; bloggning för reklamändamål; marknadsföringstjänster; organisering av modevisningar för kommersiellt eller reklamändamål; marknadsprisanalyser; spridning av annons- och reklammaterial; publicering av reklamtexter; bokklubbsverksamhet (internetbaserad) nämligen kundinformation vid försäljning av böcker; datoriserad affärsreklam; publicering av annons- och reklammaterial on-line; kommersiell information och rådgivning för konsumenter (konsumentrådgivningsbutik); reklam; modellverksamhet vid annonsering och marknadsföring; anordnande av utställningar för kommersiellt eller reklamändamål; anordnande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; affärsrådgivande tjänster avseende franchising innefattande marknadsföringsrådgivning; affärsrådgivande tjänster avseende franchising innefattande marknadsföring; annons- och reklamtjänster on-line; anordnande av tävlingar i reklam- eller säljfrämjande syfte; arrangerande av distribution av reklammaterial; arrangerande av tävlingar för reklamändamål; annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; återförsäljartjänster avseende koffertar och resväskor, paraplyer, parasoller och promenadkäppar; återförsäljartjänster avseende kläder, huvudbonader, väskor, smycken; återförsäljartjänster avseende tvål, parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat och hudvårdspreparat; utvärdering av affärsverksamhet; produktion av tv-reklaminslag; tv-reklamverksamhet; annonsering on-line via datanätverk; affärsutvecklingstjänster; anordnande av mässor och utställningar via globala nätverk för kommersiella ändamål.

41 Utbildningsakademier; nöjesfält; underhållning; nöjen; artisttjänster; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); rekreationstjänster; radiounderhållning; publicering av texter (ej reklamtexter); handledning; instruktionstjänster; undervisning; utbildningstjänster; filmproduktion; utgivning av böcker; produktion av teater- och nöjesföreställningar; televisionsunderhållning; klubbverksamhet (underhållning, nöje, undervisning, utbildning); produktion av dikter; organisering av modevisningar i underhållningssyfte; publicering av bloggar on-line; textförfattande tjänster (annat än reklamtexter); layout-tjänster, andra än för reklamändamål; utgivning av nyhetsbrev; bloggning nämligen textförfattande; produktion av underhållning; produktion av videofilm; publicering/utgivning av datamedia; redigering av texter; arrangerande och hållande av konferenser; arrangerande och hållande av kongresser; diskotektjänster; utbildningsinformation; nöjes- och underhållningsinformation; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; festarrangemang; praktisk utbildning (instruktion); arrangerande och hållande av seminarier; arrangerande och hållande av symposier; arrangerande och hållande av studiecirklar; anordnande av lotterier; anordnande av baler; anordnande av teater- och andra nöjesföreställningar (impressariotjänster); publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line; arrangerande av tävlingar i utbildningssyfte; distribution av televisionsprogram; förlagstjänster; kulturarrangemang; modevisningar; organisering av tävlingar [utbildning eller underhållning]; produktion av modeshower; bokning av biljetter till teater- och andra nöjesföreställningar; utgivning av tidningar; undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; produktion av utbildande TV-program; träningskurser för personlig utveckling; speltjänster on-line (via datornätverk); anordnande av personliga utvecklingskurser; personlig utvecklingsträning; arrangerande av skönhetstävlingar; utbildningstjänster relaterad till skönhetsterapi; instruktionskurser relaterad till hälsa; utbildning relaterad till hälsa.

42 Design av modeaccessoarer; kläddesign; design (formgivning, planering) av inredningar; grafisk formgivning; konstnärlig formgivning (industriell).

44 Rådgivning relaterad till skönhetsbehandling; skönhetsbehandling; skönhetskonsultation; skönhetssalongstjänster; skönhetsterapeutstjänster; skönhetsvård för människor och djur; skönhetsvård för människor; skönhetsvård; konsultationstjänster relaterade till hälsa och skönhetsvård; rådgivningstjänster relaterad till hälsa.

45 Kontaktförmedlingstjänster; datoriserad kontaktförmedling; kontaktförmedling via internet; modeinformation.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2633784 201101735 Scandinavian Cougar Registreringen publicerad 2011-04-15