Träfflista:

Varumärke - S H

Registreringsnummer
0334889
ID
263008
Lydelse S H
Beskrivning
Disclaimer S H i och för sig.
Färgbeskrivning Märket utföres i blått.
Registreringsdatum 2000-02-18
Ansökningsdatum 1997-10-03
Ansökningsnummer 199708792

ÄGARE

Stockholms Hamn Aktiebolag , Stockholms Hamn AB Box 27314, 102 54 Stockholm SE

KLASSER

36 Äga och förvalta mark, byggnader, anläggningar och utrustningar; klareringsverksamhet.

37 Uppföra hamnanläggningar som kajer, kajplaner, ramper och terminaler samt utföra service och underhåll på hamnanläggningar och byggnader.

39 Hamn- och fartygsverksamhet inklusive godshanterings- och lagringsverksamhet; speditionsverksamhet.

FÖRNYADE

regnr: 334889   idnr: 2497351   2020-02-18

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
263008 199708792 S H Förnyelse Registrera 2010-06-21 051307, 070106, 180402, 240925, 250105