Träfflista:

Varumärke - SPARBANKEN GRIPEN

Registreringsnummer
0375013
ID
262474
Lydelse SPARBANKEN GRIPEN
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2005-09-23
Ansökningsdatum 1997-09-15
Ansökningsnummer 199708257

ÄGARE

Sparbanken Öresund AB , Sparbanken Öresund AB Storgatan 52, 262 32 Ängelholm SE
Ombud: Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB Box 4501, 203 20 Malmö SE

KLASSER

9 Uttagsautomater för kontanta medel.

16 Checkar, värdepapper, säkerhetshandlingar; konto- och identitetskort, obligationer, aktier samt bankanvisningar.

36 Försäkringsverksamhet; finansiell och monetär verksamhet även mäkleri, förvaltning, uthyrning och utarrendering samt värdering av fast egendom; ekonomisk information, ekonomisk rådgivning , ekonomisk upplysningsverksamhet; bankrörelse,fond- och obligationsmäkleri; förmögenhetsförvaltning, kapitalinvestering, kreditutredningar samt finansiell och skatteteknisk rådgivning; uthyrning av distributionsapparater för sedlar och mynt; finansiella beräkningar, affärsekonomisk expertis samt förvaltning av företag.

42 Konsulterande verksamhet innefattande juridiskt bistånd; konsulterande verksamhet i samband med uttagsautomater för kontanta medel.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
262474 199708257 SPARBANKEN GRIPEN 237 Bekräftelse förenklad RAD sänt. 2011-10-21