Träfflista:

Varumärke - SWECO

Registreringsnummer
0346697
ID
262452
Lydelse SWECO
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2001-06-08
Ansökningsdatum 1997-09-16
Ansökningsnummer 199708235

ÄGARE

SWECO AB (publ) , SWECO AB (publ) Box 34044, 100 26 Stockholm SE
Ombud: Zacco Sweden AB Box 5581, 114 85 STOCKHOLM SE

KLASSER

36 Finansiell verksamhet; fastighetsmäkleri, -förvaltning, -värdering och - agenturer; handel med och förvaltning av aktier och andra värdehandlingar.

37 Uppförande/anläggning av byggnationer; installationstjänster vid byggnationer.

42 Arkitekturverksamhet och teknikkonsultverksamhet inom bygg- och anläggningsbranscherna inkluderande infrastruktur, vatten- och miljöteknik, energi- och kraftteknik samt industri; konsultverksamhet inom områdena el, VVS, informationsteknologi, bygg- och projektledning, processtyrning samt laboratorieverksamhet.

FÖRNYADE

regnr: 346697   idnr: 2615601   2021-06-08

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
262452 199708235 SWECO 239 Bekräftelse förenklad förnyelse sänt. 2011-03-18