GCO - solidinfo.se
Träfflista:

Varumärke - GCO

Registreringsnummer
0335517
ID
262230
Lydelse GCO
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2000-03-17
Ansökningsdatum 1997-09-10
Ansökningsnummer 199708012

ÄGARE

AstraZeneca AB , AstraZeneca AB Västra Mälarehamnen 9, 151 85 SÖDERTÄLJE SE
Ombud: AstraZeneca AB, Bo Wretling, Margaretha Ståhlberg Västra Mälarehamnen 9, 151 85 SÖDERTÄLJE SE

KLASSER

10 Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument, konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar; suturmaterial.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
262230 199708012 GCO RAD-ansökan avskriven p.g.a. återkallelse 2001-02-14