Träfflista:

Varumärke - S D A MEDIA

Registreringsnummer
0333879
ID
261912
Lydelse S D A MEDIA
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1999-11-26
Ansökningsdatum 1997-09-01
Ansökningsnummer 199707694

ÄGARE

Ideella föreningen Sjundedags Adventistsamfundet med firma Sjundedags Adventistsamfundet , SJUNDEDAGS ADVENTISTSAMFUNDET Box 536, 101 30 STOCKHOLM SE
Ombud: Bjerkéns Patentbyrå Kommanditbolag Box 1274, 801 37 GÄVLE SE

KLASSER

16 Papper, papp och kartong; förpackningsmaterial och lådor av papper, papp och kartong; trycksaker, däri inbegripet böcker, tidskrifter, broschyrer, skriftliga nyhetsmeddelanden, encyklopedier, ordböcker, kommenterande skrifter, flygblad, bulletiner, årsböcker och biblar; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; målarpenslar, skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering och paketering i form av folie, ark, säckar och påsar; spelkort; trycktyper; klichéer.

41 Undervisning; utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter; anordnande av utställningar för kultur- och utbildningsändamål; filmproduktion och - distribution; bok- och tidningsförlagsverksamhet; produktion av ljud- och/eller videoinspelningar.

FÖRNYADE

regnr: 333879   idnr: 2408554   2019-11-26

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
261912 199707694 S D A MEDIA 239 Bekräftelse förenklad förnyelse sänt. 2010-06-24