Träfflista:

Varumärke - SYDÅTERVINNING

Registreringsnummer
0333691
ID
260646
Lydelse SYDÅTERVINNING
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1999-11-12
Ansökningsdatum 1997-07-09
Ansökningsnummer 199706428

ÄGARE

Aktiebolaget Sydåtervinning Sturkögatan 2, 211 24 MALMÖ SE

KLASSER

6 Behållare av metall för förvaring och transport av avfall såsom pappers-, kartong- och wellpappsavfall.

20 Behållare, ej av metall, för förvaring och transport av avfall såsom pappers-, kartong- och wellpappsavfall.

21 Behållare för hushålls- eller köksändamål (ej av ädelmetall); soptunnor.

35 Administrativ skötsel av avfallsupplag, behandlingsanläggningar för avfall och av avfallsstationer.

39 Transport, emballering och förvaring av gods häri inbegripet sortering, insamling, transport och tillfällig lagring av avfall; uthyrning av komprimatorer och behållare för avfall.

FÖRNYADE

regnr: 333691   idnr: 2405809   2019-11-12

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
260646 199706428 SYDÅTERVINNING Avslag, laga kraft 2009-10-14