Träfflista:

Varumärke - SalesCreator

Registreringsnummer
0416554
ID
2599761
Lydelse SalesCreator
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2011-02-18
Ansökningsdatum 2010-12-13
Ansökningsnummer 201010166

ÄGARE

SalesCreator SwedenAB , SalesCreator Sweden AB Chalmers Teknikpark, 412 88 Göteborg SE

KLASSER

35 Annons- och reklamverksamhet.

41 Djurdressyr; djurparker.

42 Fysikvetenskapliga forskningstjänster; uthyrning av vetenskapliga instrument; vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; vetenskapliga och teknologiska tjänster; vetenskapliga tjänster.

44 Djuruppfödning; djurtrimning; skadedjursutrotning (för jordbruksändamål); sällskapsdjurstrimning; skönhetsvård för människor och djur.

45 Juridiska tjänster; juridisk forskning; husdjursvakttjänster; licensiering av datormjukvaror (juridiska tjänster); registrering av domännamn (juridiska tjänster); licensiering av datorprogram (juridiska tjänster); bevakning av jakträtt för markägare och jakträttshavare (juridiska tjänster); konsultationstjänster avseende franchising i form av licensiering och juridisk rådgivning.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2599761 201010166 SalesCreator Registreringen publicerad 2011-02-18