Träfflista:

Varumärke - SJÖGRENS

Registreringsnummer
0338805
ID
257874
Lydelse SJÖGRENS
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2000-06-30
Ansökningsdatum 1997-04-10
Ansökningsnummer 199703655

ÄGARE

TOOLS Väst AB , TOOLS Väst AB Box 256, 421 23 Västra Frölunda SE
Ombud: Valea AB Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg SE

KLASSER

6 Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; icke- elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller nämligen metallbeslag för byggnader, fönster och dörrar, gångjärn, skruvar, bultar och spikar.

7 Eldrivna handmaskiner, nämligen sladdlösa elverktyg sladdlösa tillbehör, borrmaskiner, slagborrmaskiner, borrhammare, bandputs, bandslipsmaskiner, stick- och cirkelsågar, vinkelslipsmaskiner, plåtsax och nibblare, mutterdragare, överfräs, hyvel, skruvdragare kedjesåg och tillbehör, bock- och klippmaskiner, samt pneumatiska (lufttryck) drivna handmaskiner, nämligen borrmaskiner, skruvdragare, mutterdragare, mejselhammare, polermaskin, fil- och vinkelslipsmaskiner, spikpistoler; maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); jordbruksredskap (andra än handredskap); äggkläckningsmaskiner.

8 Handdrivna verktyg; knivsmidesvaror, bestick; blanka vapen; rakhyvlar och - apparater.

9 Nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, livräddning och undervisning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur; skyddsanordningar mot olyckor för personligt bruk, skyddskläder mot skador, strålning och eld , -hjälmar, - skor, -handskar, andningsskydd (ej för konstgjord andning), skyddsglasögon.

10 Hörselskydd.

FÖRNYADE

regnr: 338805   idnr: 2611619   2020-06-30

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
257874 199703655 SJÖGRENS 239 Bekräftelse förenklad förnyelse sänt. 2011-03-18 241715