Träfflista:

Varumärke - SOS ALARM

Registreringsnummer
0503556
ID
2559821
Lydelse SOS ALARM
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2012-02-17
Ansökningsdatum 2010-09-07
Ansökningsnummer 201007076

ÄGARE

SOS Alarm Sverige Aktiebolag , SOS Alarm Sverige AB Box 5776, 114 87 Stockholm SE
Ombud: Zacco Sweden AB Box 5581, 114 85 STOCKHOLM SE

KLASSER

39 Förmedling av bärgningstjänster; dirigering av ambulanstransporter, polistransporter, brandbilar, färdtjänst och taxi.

44 Förmedling av läkarvård i nödsituationer; alarmering samt dirigering av vårdpersonal.

45 Säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; förmedling och dirigering av räddningstjänster utförda av larmcentraler; olycksfallsalarmstjänster, trygghetslarmstjänster; räddningskårsalarmeringstjänster; ambulansalarmeringstjänster; larmtjänster avseende brandlarm, överfallslarm och driftlarm.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2559821 201007076 SOS ALARM Registreringen publicerad 2012-02-17