Träfflista:

Varumärke - SVERIGES TELEVISION

Registreringsnummer
0356002
ID
255563
Lydelse SVERIGES TELEVISION
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2002-06-07
Ansökningsdatum 1997-02-10
Ansökningsnummer 199701341

ÄGARE

Sveriges Television Aktiebolag , SVERIGES TELEVISION AB , 105 10 Stockholm SE
Ombud: Groth & Co Kommanditbolag Box 6107, 102 32 Stockholm SE

KLASSER

1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; gödsel; kemiska sammansättningar för eldsläckning; kemiska preparat för härdning och lödning; kemiska ämnen för konservering av livsmedel; garvämnen; bindemedel för industriell användning.

2 Målarfärger, fernissor och lacker; rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; färgämnen; betsningsmedel; obearbetade naturhartser; metaller i folie- och pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer.

3 Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, -kräm och -pastor.

4 Industriella oljor och fetter; smörjmedel och -ämnen; dammabsorberande-, - fuktande och -bindande medel; bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel; ljus, vekar.

5 Farmaceutiska, veterinära och hygieniska preparat; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial; dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel.

6 Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; icke- elektriska kablar av metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; identitetsbrickor av metall, konstföremål av oädel metall, annonspelare, signalpaneler och skyltar, ickelysande och ickemekaniska, nummerplåtar av metall.

7 Lyftanordningar, även lyftkranar, maskinskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); jordbruksredskap (andra än handredskap); äggkläckningsmaskiner.

8 Handdrivna verktyg och handredskap; knivsmidesvaror, bestick; blanka vapen; rakhyvlar och -apparater.

9 Nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning) ej för medicinska ändamål, livräddning och undervisning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur.

10 Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar; suturmaterial.

11 Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål.

12 Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten.

13 Eldvapen; ammunition och projektiler; sprängämnen; fyrverkeripjäser.

14 Ädla metaller och deras legeringar, smycken, ädelstenar; ur och tidmätningsinstrument, märken av ädelmetall, slipsnålar, konstföremål av ädelmetall.

15 Musikinstrument.

16 Papper, kartong, trycksaker: bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); spelkort; trycktyper; klichéer, affischer, almanackor, kalendrar, kataloger, brevpapper, kuvert, nyhetsbrev, påsar av papper eller plast för emballering, pennor (kontorsförnödenheter), underlägg för ölglas, vykort, bordsservetter av papper.

17 Gummi, kautschuk, glimmer rå eller delvis bearbetad; guttaperka, asbest, plast i halvfabrikat; tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial; flexibla rör, ej av metall.

18 Läder och läderimitationer, djurhudar och pälsskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror, fickplånböcker, portmonnäer.

19 Byggnadsmaterial (ej av metall), styva rör (ej av metall) för byggnation; asfalt, tjära och bitumen; flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; monument, minnesvårdar, ej av metall.

20 Möbler, speglar, tavelramar, konstföremål av trä, vax, gips, plast, anslagstavlor, identitetsbrickor, ej av metall.

21 Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; stålull; obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik för hushållsändamål och/ eller för prydnadsändamål.

22 Rep, linor, tåg, snören, nät, tält, markiser av textil, presenningar, segel och säckar av textil för förpackning (ej ingående i andra klasser); stoppnings-, madrasserings- och vadderingsmaterial (ej av gummi eller plast); obearbetat fibröst textilmaterial.

23 Garn och tråd för textil användning.

24 Vävnader, sängkläder och borddukar, bordsunderlägg av textil, servetter av textil.

25 Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.

26 Spetsar och broderier, band och snörmakerivaror; knappar, hakar och hyskor, knappnålar, synålar, virknålar och stickor; konstgjorda blommor.

27 Mattor och mattbeläggningar, linoleum och andra material för golvbeläggningar; tapeter (ej av textil).

28 Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader.

29 Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter.

30 Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is.

31 Levande djur; färska frukter och grönsaker; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; djurfoder, malt.

32 Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker.

33 Alkoholhaltiga drycker (ej öl).

34 Tobak; artiklar för rökare; tändstickor.

35 Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

36 Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.

37 Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll av televisionsapparater.

38 Telekommunikation.

39 Transport; emballering och förvaring av gods; anordnande av resor.

40 Kopiering av fotografier och filmer; filmframkallning.

41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet, ingående i klassen.

42 Utskänkning av mat och dryck; upplåtande av kortvarigt boende; medicinsk, hygienisk och skönhetsvård; veterinära och lantbrukstjänster; juridiska tjänster; vetenskaplig och industriell forskning; datorprogrammering; fotografering, microfilmning, fotoreportage, fotosättningstjänster, professionella konsultationer (ej företags), nyhetsreportertjänster, väderprognoser, tryckning videofilmning,

FÖRNYADE

regnr: 356002   idnr: 2822950   2022-06-07

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
255563 199701341 SVERIGES TELEVISION Förnyelse Registrera 2012-05-03