Träfflista:

Varumärke - Speakingterms

Registreringsnummer
0414081
ID
2552161
Lydelse Speakingterms
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2010-11-12
Ansökningsdatum 2010-08-27
Ansökningsnummer 201006732

ÄGARE

Jenny Åkerman Djupdalsvägen 75, 167 72 Bromma SE

KLASSER

41 Arrangerande och hållande av konferenser; utbildningsinformation; semesteranläggningstjänster (underhållning); förskolor; inspelningsstudiotjänster; information avseende rekreation; arrangerande och hållande av seminarier; videofilmproduktion; dubbning; publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line; fotografering; anordnande av personliga utvecklingskurser; distribution (andra än transporter) av grammofonskivor; friskvårdstjänster (instruktion/information); författartjänster; förlagstjänster; instruktionskurser relaterad till hälsa; konstförlagsverksamhet; musikunderhållning; utgivning av nyhetsbrev; arbetsorienterande instruktioner; träningstjänster relaterad till arbetsträning; utbildningstjänster relaterad till terapeutisk behandling; talträningstjänster; utbildning i mental träning; träning i mental träning; arrangerande av kurser i mental träning; studiestöd för elever i skolan; säljträningstjänster; utbildningsakademier; underhållning; artisttjänster; korrespondenskurser; rekreationstjänster; radiounderhållning; handledning; instruktionstjänster; undervisning; utbildningstjänster; utgivning av böcker; anordnande av handledning/instruktion; kulturverksamhet; uthyrning av lokaler för underhållningsändamål.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2552161 201006732 Speakingterms Registreringen publicerad 2010-11-12