Träfflista:

Varumärke - Syd James Revue

Registreringsnummer
0413783
ID
2546074
Lydelse Syd James Revue
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2010-10-29
Ansökningsdatum 2010-08-04
Ansökningsnummer 201006110

ÄGARE

Dosell AB , Newells i Dalarna AB Vallvägen 4, 771 41 Ludvika SE

KLASSER

35 Tillvaratagande av kreatörers affärsintressen; marknadsföringstjänster; återförsäljartjänster avseende böcker, tidskrifter, skriv- och kontorsmaterial, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), varor av papper och kartonger, fotografier, vykort, gratulationskort, affischer, kartor, plastmappar samt plastmaterial för emballering; publicering av reklamtexter; opinionsbildning för kommersiella ändamål.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2546074 201006110 Syd James Revue Registreringen publicerad 2010-10-29