Träfflista:

Varumärke - S&H Teknik

Registreringsnummer
0417290
ID
2541646
Lydelse S&H Teknik
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning Grå cirkel i bakgrunden med grön text framför
Registreringsdatum 2011-03-25
Ansökningsdatum 2010-07-21
Ansökningsnummer 201005888

ÄGARE

Söderberg & Haak Maskin Aktiebolag , Söderberg & Haak Maskin AB Box 504, 245 25 STAFFANSTORP SE
Ombud: Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag Studentgatan 6, 211 38 Malmö SE

KLASSER

7 Maskiner för grävfri teknik; maskiner för miljöteknik; maskiner för trenching; maskiner för park- och grönyteförvaltning; specialmaskiner till entreprenadbranschen.

12 Traktorer.

16 Trycksaker.

35 Import-exportagenturer; marknadsföring av specialmaskiner till entreprenadbranschen; kundinformation vid försäljning av specialmaskiner till entreprenadbranschen; sammanställande av reservdelssortiment, för annans räkning, för att möjliggöra för kunder att bekvämt kunna se på och köpa reservdelar i en butik eller via internet; information avseende import-exportagenturer, marknadsföring av specialmaskiner till entreprenadbranschen, kundinformation vid försäljning av specialmaskiner till entreprenadbranschen, sammanställande av reservdelssortiment, för annans räkning, för att möjliggöra för kunder att bekvämt kunna se på och köpa reservdelar i en butik eller via internet, maskiner för grävfri teknik, maskiner för miljöteknik, maskiner för trenching, maskiner för park- och grönyteförvaltning, specialmaskiner till entreprenadbranschen, traktorer.

36 Finansiell information; finansiella konsultationer; finansieringstjänster; leasing och uthyrning av specialmaskiner till entreprenadbranschen; information avseende finansiell information, finansiella konsultationer och finansieringstjänster, leasing och uthyrning av specialmaskiner till entreprenadbranschen.

37 Underhåll av fordon och farkoster; fordons- och farkostsreparation; underhåll och reparation av motorfordon; installation, underhåll och reparation av maskiner; information avseende underhåll av fordon och farkoster, fordons- och farkostsreparation, underhåll och reparation av motorfordon, installation, underhåll och reparation av maskiner.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2541646 201005888 S&H Teknik 001 Ströbevis sänt. 2011-05-10 140113, 150701