Träfflista:

Varumärke - s.a SoftAlarm

Registreringsnummer
0414947
ID
2539586
Lydelse s.a SoftAlarm
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning märket utförs ljusgrön text, ljusgrön figur, röd prick
Registreringsdatum 2010-12-17
Ansökningsdatum 2010-07-15
Ansökningsnummer 201005766

ÄGARE

D-Safety AB , SoftAlarm AB Bengtstorp 244, 713 92 Gyttorp SE

KLASSER

9 Elektroniska sensorer; digitalt lagrade bilder; apparater och instrument för övervakning, fjärrstyrning, kontroll och mätning av elektricitet och energiförbrukning samt för drift av kraftverk; vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; datorprogram (nedladdningsbara mjukvaror); telefonböcker i elektronisk form; telekommunikationssystem; akustiska alarm; ljudlarm; telefoner; datoriserade bevakningssystem; datorsystem; informationsbehandlingssystem; apparater och instrument för signalering; apparater och instrument för livräddning; apparater för upptagning av ljud och bilder; apparater för sändning eller återgivning av ljud och bilder; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud eller bilder; kameror.

13 Sprayer i personligt försvarssyfte.

38 Kommunikationer via mobiltelefoner.

42 Datorprogrammering; utformning av datorprogramvara; uppdatering av datorprogramvara; uthyrning av datorprogramvara; underhåll av datorprogramvara; duplicering av datorprogram; anpassning av program och system i form av installationer, konsultationer och supporttjänster; design/utformning av datormjukvara/webbplatser/webbsajter; förberedelser av datorprogram relaterad till dataprocesser; informationstjänster relaterad till applikationer av datorsystem; rådgivning relaterad till användning av datorprogram/mjukvaror; service av datormjukvaror; skapande av datorprogram för dataprocesser; teknisk support avseende datorer (datormjukvara); uthyrning av datormjukvara/datorprogramvara; utveckling av applikationslösningar för datorprogram; design och utveckling av mjukvara; krypteringstjänster (datorsäkerhet).

45 Datoriserade säkerhetstjänster för enskilda organisationer; datoriserade säkerhetstjänster för företagsorganisationer; datoriserade säkerhetstjänster för hushållsupprättande; övervakningstjänster av hus; personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; säkerhetstjänster för att skydda individer genom säkerhetslarm och kameraövervakning.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2539586 201005766 s.a SoftAlarm Registreringen publicerad 2010-12-17 270508, 270522