geeklab IT support - solidinfo.se
Träfflista:

Varumärke - geeklab IT support

Registreringsnummer
0414733
ID
2512199
Lydelse geeklab IT support
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning Märket är utfört i svart och orange.
Registreringsdatum 2010-12-10
Ansökningsdatum 2010-05-06
Ansökningsnummer 201003950

ÄGARE

Héctor Cardenas Torpagatan 5B, 553 33 Jönköping SE

KLASSER

42 Datormjukvarurådgivning; konsultation inom området datorsäkerhet; uthyrning av datorer; datorprogrammering; utformning av datorprogramvara; uppdatering av datorprogramvara; konsultationer inom området datormaskinvara; uthyrning av datorprogramvara; återställande av datainformation; underhåll av datorprogramvara; datorsystemsanalyser; design av datorsystem; duplicering av datorprogram; upplåtande av utrymme på webbservrar/webbsajter (webbhotelltjänster); installation av datormjukvara; datakonvertering av datorprogram och data (ej fysisk konvertering); analytiska tjänster avseende datorer; analytiska tjänster avseende datorprogram; datordesigntjänster; datoriserad ingenjörsverksamhet; datoriserade designtjänster; datorkonsulttjänster; datorstödd design av produktionsverksamhet; datorstödda designtjänster relaterad till arkitektur; datorstödda ingenjörsdesigntjänster; datorstödda designtjänster relaterad till byggnadsprojekt; datorstödda diagnostiktestningstjänster; datortidsdelning; design av datormaskinvara; design/utformning av datormjukvara/webbplatser/webbsajter; förberedelser av datorprogram relaterad till dataprocesser; förberedelser av rapporter relaterad till datorer; förberedelser av rapporter relaterad till datorprogram; informationstjänster relaterad till applikationer av datorsystem; ingenjörstjänster relaterad till datorprogrammering; jämförande analysstudier av effektiviteten av datorsystem; jämförande analysstudier av prestandan av datorsystem; kalibrering/justeringstjänster av datorprogram; konsultation inom området datorhårdvara; konsultationstjänster relaterade till datorsystem; konsultationstjänster relaterade till datorsäkerhet; konsulttjänster avseende datormaskinvara; kvalitetskontroll av datormjukvaror; kvalitetskontroll av datorsystem; modifiering av datorprogram; rådgivning relaterad till användning av datorprogram/mjukvaror; rådgivning relaterad till utveckling av datorsystem; rådgivningstjänster relaterad till datormjukvaror; service av datormjukvaror; skapande av datorprogram för dataprocesser; teknisk support avseende datorer (datormjukvara); testning av datorer; tidsdelningstjänster av datorer; uthyrning av datormjukvara/datorprogramvara; uthyrning av datormaskinvara/kringutrustning till datorer; utveckling av applikationslösningar för datorprogram; utveckling av datakoder; utveckling av dataspråk; utveckling av datorbaserade nätverk; utveckling av datorbaserade nätverk för företagsledningar; utveckling av datorbaserade nätverk för organisationsledarskap; utveckling av datorprogram för simulering av flöden; utveckling av datorprogram för simulering av temperaturkurvor; utveckling av datorsystem; värdering av datorprogram; rådgivning avseende datormjukvara; design och utveckling av datorhårdvara och mjukvara; design och utveckling av datorhårdvara; design och utveckling av mjukvara; design av datorhårdvara och mjukvara; utveckling av datorhårdvara och mjukvara.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2512199 201003950 geeklab IT support Ny adress. Tidigare Innehavare: José Talamantes,Lansgatan 3, 554 74 Jönköping, Sverige. 2011-08-24 270510