Träfflista:

Varumärke - SA CONTRACTING AB

Registreringsnummer
0412564
ID
2512195
Lydelse SA CONTRACTING AB
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning Märket är utfört i svart mot vit bakgrund och SA utskuret i märket.
Registreringsdatum 2010-09-10
Ansökningsdatum 2010-05-06
Ansökningsnummer 201003946

ÄGARE

SA Stefan Lindberg Contracting AB , SA STEFAN LINDBERG CONTRACTING AB Fasanvägen 8, 155 30 Nykvarn SE

KLASSER

11 Badrumsinstallationer; badrumsinstallationer för sanitära ändamål; tvättställ (delar av sanitära installationer); handfat (delar av sanitära installationer); luftkonditioneringsinstallationer; uppvärmningsinstallationer; varmvattenuppvärmda värmeinstallationer; rör (delar av sanitetsinstallationer); vattenledningar för sanitära installationer; vattenledningsinstallationer; sanitära apparater och installationer; fläktar (delar av luftkonditioneringsinstallationer); bastubadsinstallationer; apparater för ventilation; ventilationskåpor; ventilationsinstallationer och -apparater (luftkonditionering); ventilationsinstallationer för fordon och farkoster (luftkonditionering); ventilationskåpor för laboratorier.

35 Återförsäljartjänster avseende apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål.

37 Installation av fönsterglas och annat glas; installation och reparation av elektrisk utrustning; installation och reparation av brandalarm; installation och reparation av uppvärmningsutrustning; installation och reparation av luftkonditioneringsapparater; installation av köksutrustning; installation, underhåll och reparation av maskiner; installationstjänster; installation av dörrar och fönster; rådgivning avseende underhåll, renovering, och sanering av byggnader och fastigheter; information avseende konstruktion, anläggning och byggnation; reparation (ombyggnad) av delvis slitna eller förstörda motorer; reparation (ombyggnad) av delvis slitna eller förstörda maskiner; konstruktions-, anläggnings- eller byggnadstjänster; övervakning av byggnadskonstruktioner under uppförande; rivning av byggnader; tätning av byggnader; fukttätning av byggnader; isolering av byggnader; uppförande/anläggande av byggnationer.

42 Konsultation inom energibesparing; arkitektkonsultationer; konsulttjänster avseende miljövård.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2512195 201003946 SA CONTRACTING AB Registreringen publicerad 2010-09-10 020115