Träfflista:

Varumärke - SADOLIN

Registreringsnummer
0325896
ID
250326
Lydelse SADOLIN
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1997-12-19
Ansökningsdatum 1996-09-09
Ansökningsnummer 199608116

ÄGARE

AKZO Nobel Coatings International B.V. Velperweg 76, NL-6824 BM ARNHEM NL
Ombud: Bergenstråhle & Lindvall Aktiebolag Box 17704, 118 93 Stockholm SE

KLASSER

2 Målarfärger, fernissor, lacker; rostskyddsmedel, skyddsmedel mot angrepp på trä; färgämnen, betningsmedel.

FÖRNYADE

regnr: 325896   idnr: 2140653   2017-12-19

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
250326 199608116 SADOLIN Nytt ombud. Tidigare Ombud: Awapatent Aktiebolag,Box 5117, 200 71 MALMÖ, Sverige (Org. Nr.: 556082-7023). 2010-08-06