Träfflista:

Varumärke - SAFEPORT

Registreringsnummer
0410821
ID
2480914
Lydelse SAFEPORT
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2010-04-30
Ansökningsdatum 2010-02-25
Ansökningsnummer 201001641

ÄGARE

Mikael Dahlqvist Högbergsgatan 76B, 118 54 Stockholm SE

KLASSER

9 Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; nautiska apparater och instrument; marina signalapparater; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för kontroll (övervakning).

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2480914 201001641 SAFEPORT Registreringen publicerad 2010-04-30