Träfflista:

Varumärke - S30

Registreringsnummer
0411777
ID
2478733
Lydelse S30
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2010-06-24
Ansökningsdatum 2010-02-19
Ansökningsnummer 201001464

ÄGARE

Daloc Futura AB , Daloc Futura AB Box 43, 542 21 TÖREBODA SE
Ombud: Kransell & Wennborg Kommanditbolag Box 27834, 115 93 STOCKHOLM SE

KLASSER

6 Dörrar av metall; dörrkarmar av metall; trösklar av metall; dörrbeslag av metall.

19 Dörrar, ej av metall; dörrkarmar, ej av metall; trösklar, ej av metall.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2478733 201001464 S30 Registreringen publicerad 2010-06-24