Träfflista:

Varumärke - spready

Registreringsnummer
0410555
ID
2476104
Lydelse spready
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning Märket utförs med text i svart och pil/tavla i olika nyanser av rött.
Registreringsdatum 2010-04-16
Ansökningsdatum 2010-02-13
Ansökningsnummer 201001252

ÄGARE

XMC Sverige AB , XMC Sverige AB Box 5235, 102 45 Stockholm SE

KLASSER

35 Komponerande av reklamtexter; layout-tjänster för reklamändamål; spridning av annons- och reklammaterial; direktreklam; publicering av reklamtexter; datoriserad affärsreklam; produktion av ljudinspelningar för reklamsyfte; produktion av videoinspelningar för reklamsyfte; publicering av annons- och reklammaterial on-line; reproduktion av reklammaterial; reklam; reklambyråer; annons- och reklamtjänster on-line; anordnande av tävlingar i reklam- eller säljfrämjande syfte; arrangerande av distribution av reklammaterial; arrangerande av tävlingar för reklamändamål; annons- och reklamverksamhet; byråer för kommersiell information; datoriserade affärsinformationstjänster; konsumentinformation on-line; on-line information avseende shopping; upplåtande av datoriserad affärsinformation; upplåtande av kommersiell affärsinformation via databaser; företagsinformation; bearbetning, lagring, framtagning och/eller kontroll av datoriserad information.

38 Digitala överföringstjänster och sändningstjänster via internet; internetleverantörstjänster, nämligen upplåtande av åtkomst till nätverk; IP-kommunikationstjänster (Internet Protocol); kommunikationer via mobiltelefoner; telekommunikation nämligen mobila interaktiva tjänster.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2476104 201001252 spready Registreringen publicerad 2010-04-16 210321, 241511