Träfflista:

Varumärke - SAM-Pilot, 1. Kartlägg, 2. Riskbedöm, 3. Åtgärda, 4. Handlin...

Registreringsnummer
0410030
ID
2462579
Lydelse SAM-Pilot, 1. Kartlägg, 2. Riskbedöm, 3. Åtgärda, 4. Handlingsplan, 5. Checka av åtgärder, 6. Arbetsmiljö Policy, 7. Uppgiftsfördelning, 8. Utbildning, Ledning, Så här är det, Så här vill vi ha det, ..
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning Märket utförs i blått, grönt, grått, svart, rött och vitt.
Registreringsdatum 2010-03-19
Ansökningsdatum 2010-01-12
Ansökningsnummer 201000181

ÄGARE

WE Consult Personal o Arbetsmiljö AB , WE Consult Personal o Arbetsmiljö AB Sjöåkravägen 50 B, 564 31 Bankeryd SE

KLASSER

16 Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer; block (pappersvaror); kalkerpapper; karbonpapper; papper för inspelningsapparater; kartotekskort (pappersvaror); pappersark (kontorsmateriel); omslagsmappar för papper; omslag (pappersvaror); omslagspapper; emballeringspapper; papperssigill; mallar (pappersvaror); engångsblöjor av papper och cellulosa; skrivpapper; bordslinne av papper; genomslagspapper (pappersvaror); bordsdukar av papper; pergamentpapper; pappersremsor och -kort for upptagning av datorprogram; papper för radiotelegram; pappersremsor; påsar (omslag, kuvert) av papper eller plast för emballering; papper; skolmaterial (pappersvaror); bordstabletter av papper; trämassekartong (pappersvaror); trämassepapper; underlägg av papper; meddelandekort (pappersvaror); flaggor av papper; förvaringslådor för pappersvaror (kontorsartiklar); pappersservetter för avsminkning; tallriksunderlägg av papper; etuier med skrivpapper; skyltar av papper eller kartong; klistermärken (pappersvaror); kopieringspapper (pappersvaror).

41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; utbildningsinformation; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; praktisk utbildning (instruktion); personliga introduktionstjänster via datorer (utbildning); utbildningstjänster relaterad till terapeutisk behandling; utbildningseminarier relaterad till skönhetsterapi; utbildning i mental träning; tjänster för implementering av utbildningsprocedurer; utbildning relaterad till hälsa; utbildningsservice relaterad till utveckling av barns intellektuella förmåga; utbildningsservice relaterad till utveckling av barns mentala förmåga; utbildningstjänster relaterad till spirituell utveckling; utbildningsakademier; utbildningstjänster; undervisning/utbildning.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2462579 201000181 SAM-Pilot, 1. Kartlägg, 2. Riskbedöm, 3. Åtgärda, 4. Handlingsplan, 5. Checka av åtgärder, 6. Arbetsmiljö Policy, 7. Uppgiftsfördelning, 8. Utbildning, Ledning, Så här är det, Så här vill vi ha det, .. Registreringen publicerad 2010-03-19 241503, 260106