Träfflista:

Varumärke - Så tänds eldsjälar

Registreringsnummer
0409492
ID
2443850
Lydelse Så tänds eldsjälar
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2010-02-19
Ansökningsdatum 2009-11-23
Ansökningsnummer 200909260

ÄGARE

ME University AB , Me Tryck AB Vitteby 48, 686 91 Sunne SE

KLASSER

9 Ljudböcker; böcker lagrade på band; talböcker.

41 Utgivning av böcker; publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line; utbildningsinformation; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; praktisk utbildning (instruktion); arrangerande av tävlingar i utbildningssyfte; organisering av tävlingar [utbildning eller underhållning]; tjänster för implementering av utbildningsprocedurer; utbildningsakademier; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); utbildningstjänster; undervisning/utbildning.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2443850 200909260 Så tänds eldsjälar Registreringen publicerad 2010-02-19