Träfflista:

Varumärke - SAGASTREAM

Registreringsnummer
0407849
ID
2431902
Lydelse SAGASTREAM
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2009-11-20
Ansökningsdatum 2009-10-20
Ansökningsnummer 200908167

ÄGARE

SAGASTREAM AB , Sagastream AB Kyrkogatan 20, 411 15 GÖTEBORG SE

KLASSER

38 Telekommunikation; upplåtande av åtkomst till elektroniska butiker (telekommunikation); kabeltelevisionssändning; kommunikationer via mobiltelefoner; kommunikationer via datorterminaler; datorstödd överföring av meddelanden och bilder; upplåtande av telekommunikationsanslutningar till ett globalt datanätverk; datorkommunikationsservice; datorstödd sändning av meddelanden och bilder; digitala överföringstjänster och sändningstjänster via internet; sändning av film och program via datanät; sändning av meddelanden över elektroniska media; sändning av videofilm; tele- och datakommunikation via portal för att nå information; telekommunikation nämligen mobila interaktiva tjänster; telekommunikationstjänster för åtkomst till databaser; sändning av meddelanden.

41 Nöjes- och underhållningsinformation; inspelningsstudiotjänster; videofilmproduktion; redigering av videoband; publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line; textning av film; videofilmning; distribution (andra än transporter) av film; distribution av televisionsprogram; ljudproduktionstjänster; musikproduktion; musikunderhållning; produktion av film; produktion av kabeltelevisionsprogram; produktion av kursmaterial; produktion av kursmaterial distribuerade vid seminarier; produktion av ljudband för underhållningssyfte; produktion av musikaler; produktion av musikshower; produktion av speciella effekter för film/radio/TV; produktion av sportevenemang för film/radio/TV; produktion av underhållning; produktion av utbildande TV-program; produktion av videofilm; publicering/utgivning av datamedia; redigeringstjänster för datorprogram; underhållning; nöjen; uthyrning av ljudupptagningar; filmproduktion; produktion av radio- och televisionsprogram; teaterproduktion; produktion av teater- och nöjesföreställningar; televisionsunderhållning.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2431902 200908167 SAGASTREAM Avskriven, laga kraft 2012-01-15