Träfflista:

Varumärke - S:t Erik Fiber

Registreringsnummer
0408449
ID
2414224
Lydelse S:t Erik Fiber
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2009-12-18
Ansökningsdatum 2009-09-25
Ansökningsnummer 200907318

ÄGARE

AB Stokab , AB STOKAB Box 6813, 113 86 STOCKHOLM SE
Ombud: Advokatfirman Fylgia Kommanditbolag Box 55555, 102 04 Stockholm SE

KLASSER

9 Apparater, instrument och fiberutrustning för att förmedla och kommunicera information inom bredband, data och IT.

37 Anläggande, installation samt underhåll av apparater, instrument, utrustning samt fiberoptik inom bredband, data och IT.

38 Telekommunikation.

39 Design och utveckling av hårdvaror och mjukvaror jämte fiberoptik inom bredband, data och IT.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2414224 200907318 S:t Erik Fiber Registreringen publicerad 2009-12-18