Träfflista:

Varumärke - SPACE FIDELITY

Registreringsnummer
0325291
ID
241411
Lydelse SPACE FIDELITY
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1997-10-24
Ansökningsdatum 1995-12-08
Ansökningsnummer 199514207

ÄGARE

GRUNDIG Multimedia B.V. De Boelelaan 7 Off. I 2 hg, 1083HJ AMSTERDAM NL
Ombud: Noréns Patentbyrå AB Box 10198, 100 55 Stockholm SE

KLASSER

9 Apparater och instrument för upptagning, uppteckning, överföring, bearbetning och/eller återgivning av bilder och/eller ljud och/eller data, däri inbegripet apparater och instrument inom underhållningstekniken, inkluderande hemelektronikprodukter såsom bildskärmar och bildrör, bilradioapparater, televisionsapparater och videobandspelare och apparater och instrument inom satellitmottagningstekniken, häri inbegripet mottagare, antenner, dekodrar, anordning för återställande av signaler, konverterare, omkopplare, fördelare; multimediala anordningar och apparater, nämligen apparater och instrument för upptagning, uppteckning, överföring, återgivning, omarbetning och/eller bearbetning till med varandra anpassade multimediala återgivningar av data, text, grafik, bilder, ljud och video i kombination med apparater och instrument för databearbetning, häri inbegripet datorer och mikroprocessorer; band-, skiv- eller ytformiga magnetiska, elektroniska och/eller optiska uppteckningsbärare (häri inbegripet halvledarminnen); apparater och instrument inom kommunikations- och informationstekniken, telekommunikationstekniken, häri inbegripet trådburna och trådlösa abonnentapparater samt telefonsvarare och telefaxapparater; apparater och instrument inom kontorselektroniken, nämligen dikteringsapparater, kopieringsapparater, räknemaskiner och telefaxapparater; fjärrkontrollsändare och fjärrkontrollmottagare för ovan nämnda varor; datorer och databehandlingsutrustning; program och mjukvara för databehandling (ingående i klass 9); delar till alla ovannämnda varor (såvitt de ingår i klassen); kombinationer av ovan nämnda varor.

PRIO ?

idnr:241411   regnr:325291   ansnr:199514207   Tyskland 1995-06-09, nr. 395 23 842.0.

FÖRNYADE

regnr: 325291   idnr: 2236157   2017-10-24

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
241411 199514207 SPACE FIDELITY Förnyelse Registrera 2008-05-19