Träfflista:

Varumärke - Sveriges Kommuner och Landsting

Registreringsnummer
0407063
ID
2410217
Lydelse Sveriges Kommuner och Landsting
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning Märket utförs i rött och gult med texten i svart.
Registreringsdatum 2009-10-23
Ansökningsdatum 2009-09-15
Ansökningsnummer 200906967

ÄGARE

Sveriges Kommuner och Landsting , SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING , 118 82 Stockholm SE
Ombud: Zacco Sweden AB Box 5581, 114 85 STOCKHOLM SE

KLASSER

35 Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

36 Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.

37 Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster.

38 Telekommunikation.

41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

42 Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvara och mjukvara.

44 Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård.

45 Juridiska tjänster; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2410217 200906967 Sveriges Kommuner och Landsting Registreringen publicerad 2009-10-23 020123, 040505