Gatuplan - solidinfo.se
Träfflista:

Varumärke - Gatuplan

Registreringsnummer
0407554
ID
2406742
Lydelse Gatuplan
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2009-11-13
Ansökningsdatum 2009-08-26
Ansökningsnummer 200906249

ÄGARE

Thabo Monnakgotla Bellmansgatan 32, 754 26 Uppsala SE

KLASSER

35 Affischering; utomhusreklam; byråer för kommersiell information; spridning av annons- och reklammaterial; utarbetande av reklamtexter; varudemonstration; direktreklam; uppdatering av annons- och reklammaterial; utdelning av varuprover; uthyrning av annons- och reklammaterial; publicering av reklamtexter; datoriserad affärsreklam; distribution av säljfrämjande varor; förmedling av affärskontakter (för annans räkning); förmedling av varor (för annans räkning); on-line information avseende shopping; organisering av företagstävlingar; politisk propaganda för kommersiella ändamål; produktion av ljudinspelningar för reklamsyfte; produktion av videoinspelningar för marknadsföringssyfte; produktion av videoinspelningar för reklamsyfte; publicering av annons- och reklammaterial on-line; reproduktion av filer (papper); reproduktion av reklammaterial; uppdatering av annonsinformation på databaser; uppgörelse av kontakter [för tredje man]; uppgörelse/förhandlande av kommersiella transaktioner för artister; varudemonstrationer på nätet; presentation av varor på kommersiella media, för försäljningsändamål; kommersiell information och rådgivning för konsumenter (konsumentrådgivningsbutik); annonsering; reklam; produktion av radioreklaminslag; radioreklamverksamhet; public relations-tjänster; produktion av tv-reklaminslag; tv-reklamverksamhet; annonsbyråer; reklambyråer; marknadsundersökningstjänster; anordnande av utställningar för kommersiellt eller reklamändamål; opinionsundersökningar; uthyrning av annonsutrymmen; sales promotiontjänster; annonsering via postorder; tillvaratagande av artisters affärsintressen; anordnande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; annonsering on-line via datanätverk; inköp av varor och tjänster för annans räkning; uthyrning av annonseringstid på kommunikationsmedia; nyhetsklippningstjänster; affärsförhandlingar; affärsrådgivande tjänster avseende franchising innefattande marknadsföringsrådgivning; affärsrådgivande tjänster avseende franchising innefattande marknadsföring; annons- och reklamtjänster on-line; anordnande av mässor och utställningar via globala nätverk för kommersiella ändamål; anordnande av tävlingar i reklam- eller säljfrämjande syfte; arrangerande av distribution av reklammaterial; arrangerande av tävlingar för affärsändamål; arrangerande av tävlingar för kommersiella ändamål; arrangerande av tävlingar för reklamändamål; annons- och reklamverksamhet; kontorstjänster; återförsäljartjänster avseende böcker, tidskrifter, skriv- och kontorsmaterial, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), varor av papper och kartonger, fotografier, vykort, gratulationskort, affischer, kartor, plastmappar samt plastmaterial för emballering; återförsäljartjänster avseende magnetiska databärare och inspelningsbara skivor; återförsäljartjänster avseende läder och läderimitationer samt varor framställda av dessa material, djurhudar och pälsskinn; återförsäljartjänster avseende papper, kartong, varor av papper och kartong, trycksaker, bokbinderimaterial, fotografier, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), trycktyper, klichéer; återförsäljartjänster avseende vävnader och textila produkter, sängkläder och bordsdukar; komponerande av reklamtexter; layout-tjänster för reklamändamål; bloggning för reklamändamål; produktion av reklamfilmer; hållande av opinionsundersökningar; genomförande av opinionsundersökningar; framtagning av utkast för offentligt material; organisering av modevisningar för kommersiellt eller reklamändamål; återförsäljartjänster avseende kläder, huvudbonader, väskor, smycken; återförsäljartjänster avseende kläder, fotbeklädnader och huvudbonader; tillvaratagande av kreatörers affärsintressen.

41 Bloggning nämligen textförfattande; utgivning av tidningar; bokning av biljetter till teater- och andra nöjesföreställningar; publicering av bloggar on-line; biljettbyråtjänster (underhållning); textförfattande tjänster (annat än reklamtexter); arrangerande och ledning av konserter; utgivning av nyhetsbrev; produktion av underhållning; produktion av utbildande TV-program; produktion av videofilm; publicering/utgivning av datamedia; underhållning i form av musikgrupp; utdelning av underhållningspriser; uthyrning av elektriska apparater för reproduktion av ljudsignaler; uthyrning av film och spel via internet; underhållning; nöjen; artisttjänster; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); uthyrning av scendekorationer; radiounderhållning; publicering av texter (ej reklamtexter); utbildningstjänster; uthyrning av ljudupptagningar; produktion av radio- och televisionsprogram; produktion av teater- och nöjesföreställningar; televisionsunderhållning; klubbverksamhet (underhållning, nöje, undervisning, utbildning); undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; sport- och idrottsaktiviteter; kulturverksamhet; arrangerande och hållande av konferenser; diskotektjänster; nöjes- och underhållningsinformation; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; semesteranläggningstjänster (underhållning); framförande av liveföreställningar; anordnande av idrottstävlingar; festarrangemang; inspelningsstudiotjänster; arrangerande och hållande av seminarier; videofilmproduktion; arrangerande och hållande av studiecirklar; arrangerande av skönhetstävlingar; anordnande av lotterier; anordnande av teater- och andra nöjesföreställningar (impressariotjänster); uthyrning av ljudutrustningar; manusförfattartjänster; publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line; karaoketjänster; digitala bildhanteringstjänster; musikkompositionstjänster; nattklubbar; upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); fotoreportage; fotografering; nyhetsreportertjänster; videofilmning; microfilmning; anordnande av personliga utvecklingskurser; arrangerande av tävlingar i kulturella syften; arrangerande av tävlingar i underhållningssyfte; arrangerande av tävlingar i utbildningssyfte; distribution (andra än transporter) av grammofonskivor; distribution av televisionsprogram; författartjänster; förlagstjänster; konstförlagsverksamhet; kulturarrangemang; kursgårdsverksamhet; ljudproduktionstjänster; ljudteknikertjänster; musikgrupp (underhållning); musikproduktion; musikunderhållning; organisering av tävlingar [utbildning eller underhållning]; orkesternamn (underhållning); produktion av bilder för användning med OH-apparater; produktion av film; produktion av kabaréer; produktion av kabeltelevisionsprogram; produktion av konstverk för animerad film; produktion av kursmaterial; produktion av kursmaterial distribuerade vid seminarier; produktion av ljudband för underhållningssyfte; produktion av ljudkassetter; produktion av modeshower; produktion av musikaler; produktion av musikshower.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2406742 200906249 Gatuplan Registreringen publicerad 2009-11-13