Träfflista:

Varumärke - SÄKER HAMN

Registreringsnummer
0500167
ID
2393557
Lydelse SÄKER HAMN
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2011-08-12
Ansökningsdatum 2009-07-06
Ansökningsnummer 200905228

ÄGARE

If Skadeförsäkring Holding AB (publ) , If Skadeförsäkring Holding AB (publ) , 106 80 STOCKHOLM SE
Ombud: Awapatent Aktiebolag Box 45086, 104 30 Stockholm SE

KLASSER

36 Försäkringsverksamhet; försäkringsmäkleri; kapitalförvaltning; captive management; finansiella tjänster; monetära tjänster; bankverksamhet inkluderande fjärrbanktjänster som skall innefatta telefonbanktjänster, banktjänster tillhandahållna via direktanslutning från en databas eller som kan kommas åt via mobila eller trådlösa anordningar eller via webbsidor på Internet eller via interaktiv television; värdepappersrörelse; fastighetsmäkleri; mäklartjänster avseende aktier och andra värdepapper; fastighetsagenturer; markförvaltning; borgenstjänster för penninginsamling för välgörande ändamål; finansiella värderingar (försäkring, bank, fastighet); finansiella analyser; försäkringskonsultationer; informationstjänster i försäkringsverksamhet relaterade till skadeförebyggande arbete.

41 Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2393557 200905228 SÄKER HAMN Registreringen publicerad 2011-08-12