Träfflista:

Varumärke - Swea energi

Registreringsnummer
0406161
ID
2381463
Lydelse Swea energi
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 2009-09-25
Ansökningsdatum 2009-06-05
Ansökningsnummer 200904398

ÄGARE

Swea Energi SH AB Storgatan 35, 434 32 Kungsbacka SE
Ombud: Domain and Intellectual Property Consultants, Dipcon Aktiebolag William Gibsons Väg 1, 433 76 JONSERED SE

KLASSER

35 Återförsäljartjänster avseende bränslen (bränslepellets, eldningsoljor, dieselolja, gasolja, brännolja, mineralbränsle, biobränsle, rå eller raffinerad petroleum, förnyelsebara bränslen, bensin och motorsprit); inköp av varor och tjänster för annans räkning.

39 Varuleveranser, nämligen leveranser av bränslen (bränslepellets, eldningsoljor, dieselolja, gasolja, brännolja, mineralbränsle, biobränsle, rå eller raffinerad petroleum, förnyelsebara bränslen); anordnande av bränsledistribution.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2381463 200904398 Swea energi Komplettering inkommen 2011-10-03 011505, 270507