Träfflista:

Varumärke - G GILLET

Registreringsnummer
0320825
ID
237737
Lydelse G GILLET
Beskrivning
Disclaimer bokstaven G.
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1997-01-17
Ansökningsdatum 1995-09-15
Ansökningsnummer 199510531

ÄGARE

Heinrich Gillet GmbH , 67480 EDENKOBEN DE
Ombud: Groth & Co Kommanditbolag Box 6107, 102 32 Stockholm SE

KLASSER

7 Avgasanläggningar för förbränningsmotorer; katalytiska avgaskonvertorer; avgaspartikelfilter; avgastermoreaktorer; apparater för uppvärmning av avgaser; avgasrörledningar; avgasrörkrökar, innefattande av plåt; avgasljuddämpare; insugningsljuddämpare; ljuddämpare för gasledningar; maskinkapslar för ljuddämpning.

9 Elektriska och elektroniska system för mätning och/eller reducering av ljud i gasledningar samt avgasanläggningar.

42 Forskning och utveckling på området ljuddämpning och avgasrening.

FÖRNYADE

regnr: 320825   idnr: 2037191   2017-01-17

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
237737 199510531 G GILLET Förnyelse Registrera 2007-06-15 260201, 261112