Träfflista:

Varumärke - SP PROVNING FORSKNING

Registreringsnummer
0318354
ID
235324
Lydelse SP PROVNING FORSKNING
Beskrivning
Disclaimer orden PROVNING och FORSKNING.
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1996-10-18
Ansökningsdatum 1995-07-14
Ansökningsnummer 199508118

ÄGARE

spsverigesprovnings-ochforskningsinstitut , RISE Research Institutes of Sweden AB box857, 50115borås SE
Ombud: Valea AB Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg SE

KLASSER

42 Teknisk forskning och utvärdering innefattande provning, beräkning, analys, besiktning, mätning, kalibrering, kontroll och godkännande; konsulttjänster i form av utveckling av program för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll samt inom områdena kvalitetssäkringssystem och certifiering av produkter.

FÖRNYADE

regnr: 318354   idnr: 1868780   2016-10-18

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
235324 199508118 SP PROVNING FORSKNING Förnyelse Registrera 2006-12-22 240902, 240903, 240914, 241702, 270106