Träfflista:

Varumärke - Svenska Vattengymnastikförbundet

Registreringsnummer
0404576
ID
2341239
Lydelse Svenska Vattengymnastikförbundet
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning märket utförs i blått och svart.
Registreringsdatum 2009-06-18
Ansökningsdatum 2009-04-08
Ansökningsnummer 200902863

ÄGARE

Total Rehab Ström Aktiebolag , Rehab Ström AB Sandbyhovsgatan 52, 602 14 Norrköping SE

KLASSER

35 Återförsäljartjänster avseende böcker, tidskrifter, skriv- och kontorsmaterial, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), varor av papper och kartonger, fotografier, vykort, gratulationskort, affischer, kartor, plastmappar samt plastmaterial för emballering; återförsäljartjänster avseende papper, kartong, varor av papper och kartong, trycksaker, bokbinderimaterial, fotografier, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), trycktyper, klichéer; bokklubbsverksamhet (internetbaserad) nämligen kundinformation vid försäljning av böcker; konsumentinformation on-line; on-line information avseende shopping; sammanställning, inmatning och systematisering av information i databaser; kommersiell information och rådgivning för konsumenter (konsumentrådgivningsbutik); företagsinformation; sammanställning och inmatning av information i databaser; systematisering av information i databaser; bearbetning, lagring, framtagning och/eller kontroll av datoriserad information; anordnande av utställningar för kommersiellt eller reklamändamål; anordnande av mässor för kommersiella eller reklamändamål.

41 Produktion av videofilm; publicering/utgivning av datamedia; träningskurser för personlig utveckling; träningskurser relaterad till forskning och utveckling; träningstjänster relaterad till arbetsterapeutisk hälsa; träningstjänster relaterad till hälsa och säkerhet; utbildning relaterad till hälsa; utbildningsakademier; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); korrespondenskurser; gymnastik (med lek och idrott); rekreationstjänster; publicering av texter (ej reklamtexter); handledning; instruktionstjänster; undervisning; utbildningstjänster; filmproduktion; gymnastikinstruktion; utgivning av böcker; arrangerande och hållande av konferenser; arrangerande och hållande av kongresser; utbildningsinformation; examinatortjänster; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; praktisk utbildning (instruktion); information avseende rekreation; arrangerande och hållande av seminarier; arrangerande och hållande av symposier; arrangerande och hållande av studiecirklar; publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line; digitala bildhanteringstjänster; upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); fotoreportage; videofilmning; arrangerande av tävlingar i träningssyfte; arrangerande av tävlingar i utbildningssyfte; friskvårdstjänster (instruktion/information); hälsoklubbstjänster (kondition); instruktionskurser relaterad till hälsa; organisering av tävlingar [utbildning eller underhållning]; personliga introduktionstjänster via datorer (utbildning); produktion av film; produktion av kursmaterial; produktion av kursmaterial distribuerade vid seminarier; utgivning av tidningar; textförfattande tjänster (annat än reklamtexter); layout-tjänster, andra än för reklamändamål; utgivning av nyhetsbrev; bloggning nämligen textförfattande; arbetsorienterande instruktioner; utbildningstjänster relaterad till terapeutisk behandling; undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; sport- och idrottsaktiviteter; kulturverksamhet.

44 Medicinska tjänster; terapeutisk behandling av kroppen; arbetsträning (rehab); rehabträning; upplåtande av träningsfaciliteter för hälsorehabilitativa ändamål; terapeutiska tjänster; hälsospatjänster; hälsovård relaterad till avslappningsterapi; hälsovård relaterad till sjukgymnastik; hälsovård relaterad till terapeutisk massage; hälsovård relaterad till vattenbehandling (hydroterapi); informationstjänster relaterad till hälsovård; konsultationstjänster relaterade till hälsa och skönhetsvård; konsultationstjänster relaterade till hälsovård; konsultationstjänster relaterade till medicinsk hälsovård; rådgivningstjänster relaterad till hälsa; upplåtande av träningsredskap för hälsorehabiliteringssyfte; offentliga badinrättningar; hälsovård; massage; sjukvård; fysioterapi; sjukgymnastik.

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
2341239 200902863 Svenska Vattengymnastikförbundet Registreringen publicerad 2009-06-18 011515, 020123