Träfflista:

Varumärke - SOUTHCO

Registreringsnummer
0307514
ID
231501
Lydelse SOUTHCO
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1995-12-29
Ansökningsdatum 1995-04-10
Ansökningsnummer 199504295

ÄGARE

SOUTHCO, INC. , CONCORDVILLE, PA US
Ombud: Awapatent Aktiebolag Box 45086, 104 30 Stockholm SE

KLASSER

6 Fäst- och låsorgan av metall häri inbegripet metallskruvar och snabbmuttrar för att fästa dörrar, luckor, paneler, ankarmuttrar och kopplingar (ej för maskiner eller fordon), nitar och dörrhållarfjädrar, gångjärn och bultar, fästorgan med en kvarts varvs vridning av typen för flygfarkoster, fästorgan för stumförband, dragande panelskruvar, fästorgan med spärrelement, spärrhakar, spärrhakar för dörrpanelblad och moduler, dragspärrar, fästorgan med tryckknapp, fjäderhakar, handtag - spärrhakekombinationer, igenslagningsspärr, fästen för tryckta kretskort, gängade inlägg, drivnitar, fästorgan med en del av ett varvs vridning, uppfångande skruvfästorganhållare och förband, reglerbara greppspärrar, spärrhakar med krypfunktion, spärrar med hoptryckningsfunktion, lyft- och vridspärrar, infällda spärrar (av skåltyp), tryck-för- frigörningsspärrar, låshållare, expanderspärrar, fästorgan med upptagningsanordning med en kvarts varvs vridning, slutbleck av stål, spärrar med bågformade handtag, spärrar med T-formade handtag, infällda spärrar, spärrar med reglerbar hävarm, spärrar med hävarm, spärrar med lucka, glidspärrar, dörrspärrar och reglar, dolda panelspärrar, bordskivegångjärn, avlyftbara gångjärn, justerbara dörrgångjärn, täckremsor, panelfasthållande klämmor, dörrstängare (ej el), mellanläggsbrickor, bultar, järnhandelstillbehör nämligen lås, skruvar, dragorgan och nycklar; dekorativa metallister för att täcka skruvskallar, nithuvuden, fogar och liknande.

8 Handverktyg (handdrivna) för fästorgan häri inbegripet drivare, skruvnycklar, hållare, stansar, stödverktyg, monteringsverktyg för distansstycken, hållarverktyg.

9 Magnetiska reglar för att hålla dörrar på plats.

20 Fäst- och låsorgan av naturligt och syntetiskt gummi eller plast häri inbegripet spärrar, gångjärn och handtag bestående av dörrspärrar, dragspärrar, expanderspärrar, spärrar med hävarm, glidspärrar, igenslagningsspärrar, tryck-för-frigörningsspärrar, handtag - spärrhakekombinationer, spärrar med snäppfastsättning, spärrar med T- formade handtag, spärrar med tapphandtag, infällda glidspärrar, dörrstängare, justerbara gångjärn, avlyftbara gångjärn, ankarmuttrar och förband, skruvar, bultar, distanselement och muttrar för att fästa dörrar, luckor, paneler och liknande, tillbehör nämligen lås och dragorgan, gångjärn för industriellt bruk nämligen för skåpdörrar, arkivskåp, instrumentlådor, lagringslådor och verktygslådor; täckremsor av naturligt och syntetiskt gummi eller plast.

FÖRNYADE

regnr: 307514   idnr: 1633110   2015-12-29

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
231501 199504295 SOUTHCO 238 Bekräftelse endast förnyelse sänt. 2005-04-22 010502