Träfflista:

Varumärke - S

Registreringsnummer
0308542
ID
231305
Lydelse S
Beskrivning
Disclaimer bokstaven S.
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1996-02-09
Ansökningsdatum 1995-04-06
Ansökningsnummer 199504099

ÄGARE

Erasteel Kloster Aktiebolag , ERASTEEL KLOSTER AB , 815 82 SÖDERFORS SE
Ombud: Bjerkéns Patentbyrå Kommanditbolag Box 1274, 801 37 Gävle SE

KLASSER

6 Oädla metaller och deras legeringar; järn och stål, allt obearbetat eller delvis bearbetat.

FÖRNYADE

regnr: 308542   idnr: 1759058   2016-02-09

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
231305 199504099 S 237 Bekräftelse förenklad RAD sänt. 2012-04-20 011517, 260118