Träfflista:

Varumärke - STRATODRÄN

Registreringsnummer
0315356
ID
230872
Lydelse STRATODRÄN
Beskrivning
Disclaimer
Färgbeskrivning
Registreringsdatum 1996-08-02
Ansökningsdatum 1995-03-28
Ansökningsnummer 199503666

ÄGARE

Vägverket , 781 87 BORLÄNGE SE
Ombud: Försvarets materielverk Patentenheten, 115 88 Stockholm SE

KLASSER

19 Dränerande och bullerdämpande asfaltbeläggning för slitlager, specialkomponerad för gator och vägar med stor trafik.

FÖRNYADE

regnr: 315356   idnr: 2008462   2016-08-02

ANSÖKNINGAR

ID Ansökningsnr Lydelse Diatext Ingdatum Figurklass
230872 199503666 STRATODRÄN Nytt ombud. 2007-10-22